Wat is een mineraal?

Een mineraal is een samengestelde of enkelvoudige stof, die als vaste stof in de vrije natuur voorkomt en gevormd is door geologische processen.

De wetenschap die mineralen bestudeert wordt mineralogie genoemd; de mineralogie heeft raakvlakken met de chemie: beide wetenschappelijke disciplines onderzoeken de samenstelling van mineralen.

Een mineraal is niet alleen een mooie steen, er bestaan nog veel meer soorten mineralen. Denk bijvoorbeeld aan keukenzout. 

Hoe ontstaan mineralen?

Er zijn 4 manieren hoe stenen ontstaan

1. Magmastisch

2. Sedimentair - door natuurverschijnselen

3. Metamorf - een bestaande steen is aangetast door natuurverschijnselen 

4. Meteoriet

 

Magamatisch: 
Diep in de aarde zit lava en op het moment dat deze lava omhoog naar het aardoppervlak beweegt, koelt het af en verandert het in steen. De warmte van deze stenen zorgt ervoor dat water omhoog komt. Op het moment dat dit water afkoelt kristalliseert het aan de stenen. Er zijn twee redenen waardoor de stenen de vorm krijgen die ze hebben:

1. De moleculaire samenstelling van de stof waaruit de steen bestaat. Elke stof heeft een bepaalde samenstelling waarin het zich voordoet.

2. De temperatuur waarin de steen groeit en de druk die die krijgt.

Waaruit bestaat een mineraal?

Mineralen zijn onder te verdelen in zeven groepen;

1. Elementen: natuurlijke elementen, zoals kwik, zilver, goud, platina, lood, tin, zink, ijzer, arseen, koolstof, zwavel, antimoon. 

2. Sulfiden: waaronder sulfiden (pyriet), seleniden (bornhardtiet), telluriden (tetradymiet), arseniden (saffloriet), antimoniden (dyskrasiet).

3.  Halogeniden: haliet (keukenzout).

4. Oxiden: (cupriet), (Bruchiet).

5. Hydroxiden: (diaspoor).

6. Silicaten: bestaande uit SiO-piramiden. 

7. Organische verbindingen: Kolen en harsen.