Apofyliet

Apofyliet is een mineraal wat te vinden is in holtes in vulkanisch gesteente, ertsaderen en pegmatiet.