Septarie

Septarie is een speciale soort geode en kan verschillende mineralen bevatten.

Septarie wordt gevormd wanneer er scheuren ontstaan in gestold silica wat wordt gevonden in het bezinksel op de zeevloer, minerale afzettingen en in fossielen. De ontstane klomp klei droogt in en er ontstaan barsten. In de barsten vestigen zich kolonies van micro zeeorganismen en plantenresten. Wanneer deze micro-organismen en mineralen kristalliseren creëren zij een calcietlaag wat als een soort cementlaagje functioneert tussen de barsten in het verharde zandgesteente, de chalcedoon en aragoniet. Deze laag calciet zorgt voor het prachtige kenmerkende drakenhuidachtige uiterlijk van Septarie.